Selecteer pagina

BELASTINGRECHT - BELASTINGHEFFING

VERMOGENSBELASTING

Wij staan u bij in alle materies met betrekking tot vastgoedfiscaliteit: vastgoedtransacties, structurering van vastgoedprojecten, herstructurering van vastgoedvennootschappen, geschillen met betrekking tot vastgoedfiscaliteit, enz.

VERMOGENS- EN ESTATE PLANNING

Wij staan u bij in alle aspecten van de vermogens- en successieplanning om de bescherming, structurering en overdracht van uw privé- en beroepsvermogen te optimaliseren.

BTW

Wij stellen u onze expertise ter beschikking inzake btw in het kader van uw activiteiten, projecten en operaties (inclusief vastgoed), zowel in overleg als in geschillen met de fiscus.

FISCALE CONTROLES EN GESCHILLEN

Wij adviseren, begeleiden, onderhandelen en verdedigen u tijdens elk geschil/controle tegen de fiscus, zowel tijdens de administratieve procedure als - indien geen akkoord wordt bereikt - tijdens de gerechtelijke procedure.

INTERNATIONALE BELASTING - DUBBELE BELASTING

Wij staan u bij in internationale belastingzaken, waaronder de interpretatie van belastingverdragen en de onjuiste toepassing van internationale verdragen door Belgische en/of buitenlandse belastingdiensten. Wij staan u bij en verdedigen u in het kader van buitengerechtelijke (minnelijke) of gerechtelijke procedures om onrechtmatige dubbele belastingheffing, enz. te voorkomen.

BEDRIJFSHERSTRUCTURERING EN -OVERDRACHT

BEDRIJFSHERSTRUCTURERING

Wij staan u bij in het kader van een bedrijfsherstructurering (fusie, splitsing, gedeeltelijke splitsing, inbreng van een bedrijfstak, enz.), met name door het uitvoeren van een juridische en fiscale controle van de geplande operatie en, indien nodig, door het opstellen, onderhandelen en verkrijgen van een voorafgaande ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

BEDRIJFSOVERDRACHT

Wij bieden persoonlijke ondersteuning bij de verkoop, overname en overdracht van bedrijven. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied en kunnen ondernemingen, aandeelhouders en managers efficiënt, optimaal en op maat bijstaan.

Maître Stubla is erkend als erkend expert in bedrijfsoverdrachten door het Waals Gewest en Wallonie Entreprendre. U kunt profiteren van bedrijfscheques voor de bijstand die onze advocaten u bieden bij een bedrijfsovername of -overdracht: zie meer details.

FISCALE REGULARISATIE - AUDIT EN BIJSTAND BIJ DE RECHTMATIGE REPATRIËRING VAN FONDSEN UIT HET BUITENLAND

Ons kantoor, dat uitsluitend bestaat uit fiscaal juristen, heeft uitgebreide ervaring in de fiscale regularisatie van buitenlands kapitaal (effecten, onroerend goed, enz.). Wij kunnen u helpen om te gaan met de compliance afdelingen van banken, de belastingdienst en zelfs de rechtbanken, in verband met de rechtmatige repatriëring van buitenlands kapitaal en/of de regularisatie van reeds gerepatrieerde fondsen.

Wij controleren elk verzoek om fiscale regularisatie en/of repatriëring van kapitaal en zorgen voor het volledige onderzoek van elk geval om fiscale immuniteit en/of strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen voor vastgestelde belastingfraude en/of witwasmisdrijven.