Selecteer pagina

NIEUWS

8 november 2022

GASTSPREKER - UNIVERSITEIT VAN LUIK, HEC LUIK

In het kader van de Master in Management Engineering en tijdens een specifieke cursus wordt Maître Stubla uitgenodigd om actuele fiscale vraagstukken te behandelen voor de 1e Masterstudenten.

28 september 2022

WEBINAR (LARCIER) - FISCALE KANSEN EN RISICO'S BIJ BEDRIJFSOVERDRACHTEN

In het kader van een op 28 september 2022 door uitgeverij Larcier georganiseerde webinar wordt de heer Fatmir Stubla uitgenodigd om te spreken over de fiscale mogelijkheden en risico's in verband met de overdracht van ondernemingen
Tijdens dit webinar zal Mr. Stubla ingaan op de (te vaak onbekende en/of slecht beheerste) mogelijkheden die het Waals, Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams Gewest bieden inzake de overdracht van (familie)bedrijven.
Op een synthetische, didactische en vergelijkende manier zal Maître Stubla ingaan op de draagwijdte van de gunstige maatregelen die door de drie Gewesten worden toegekend om de overdracht van (familie)bedrijven gratis of tegen lagere fiscale kosten aan te moedigen.
Met name de volgende elementen zullen worden onderzocht (zowel voor de schenk- als voor de successierechten):
De inhoudelijke, formele en onderhoudsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor deze zeer gunstige belastingregelingen voor bedrijfsoverdrachten;
De sancties in geval van niet-naleving van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze specifieke belastingregelingen voor bedrijfsoverdrachten;
Enkele geselecteerde aandachtspunten in het kader van een bedrijfsoverdracht.
Voor meer informatie en registratie: klik hier.
14 juni 2022

WEBINAR (LARCIER) - DE FISCALE GEVAREN VAN VERHUUR VIA AIRBNB OF SOORTGELIJKE PLATFORMS

In een webinar georganiseerd op 14 juni 2022 door uitgeverij Larcier bespreekt Maître Fatmir Stubla kwesties met betrekking tot de fiscale regimes voor verhuur via platforms zoals Airbnb
Belastingcontroles blijven toenemen bij (kleine en grote) particuliere timeshare-eigenaren.
Voor Airbnb-verhuurders is het niet eenvoudig om zich de wettelijke kwalificaties en fiscale regimes eigen te maken die van toepassing zijn op dit type verhuur, en die verschillen afhankelijk van de kenmerken van elke situatie.
Het hoofddoel van het webinar is de deelnemers in staat te stellen een specifiek leesrooster voor via verhuurplatforms gegenereerde inkomsten te verkrijgen om beter :
Bepaal de juridische kwalificatie van inkomsten ontvangen in het kader van een verhuur via een verhuurplatform zoals Airbnb;
Begrijp - aan de hand van cijfervoorbeelden - de belastingregimes en de verschillende tarieven die van toepassing zijn op dit type verhuur;
Anticipeer en beheers de fiscale gevaren van dit type verhuur;
Omlijn een complexe materie, die te vaak verkeerd begrepen wordt, een bron van geschillen is en aanzienlijke financiële belangen met zich meebrengt.
Voor meer informatie en registratie: klik hier.

14 februari 2022

SEMINAR OVER FISCALE RISICO'S BIJ PARTICULIERE VASTGOEDBELEGGINGEN, EEN UPDATE VOOR ACCOUNTANTS, REGISTERACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

In het kader van het seminarie dat op 14 februari 2022 door de Ateliers de compétence wordt georganiseerd, wordt de heer Fatmir Stubla uitgenodigd om in te gaan op vragen in verband met de belastingheffing op particuliere vastgoedinvesteringen.
De belastingcontroles op (kleine en grote) particuliere meervoudige eigenaars zijn de laatste tijd toegenomen. Het hoofddoel van de webinar is de deelnemers een specifieke lezing te geven van de fiscale risico's bij particuliere vastgoedbeleggingen om beter :
Bepaal de vastgoedactiviteiten die deel uitmaken van of afwijken van het "normale beheer van privé-vermogen";
Bepaal de juridische kwalificatie van inkomsten die worden ontvangen in het kader van een verhuur via een verhuurplatform zoals Airbnb;
Begrijp de belastingregelingen die van toepassing zijn op vermogenswinsten uit vastgoed en/of huurinkomsten die al dan niet deel uitmaken van het "normale beheer van privé-vermogen";
Anticiperen op, beheersen en afbakenen van deze fiscale risico's aan de hand van de belangrijkste criteria van de belastingdienst en recente jurisprudentie;
Afbakenen van een complexe materie die te vaak verkeerd wordt begrepen, een bron is van talrijke geschillen en aanzienlijke financiële gevolgen heeft.

18 november 2021

WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT IN WALLONIË, VERKENNING VAN DE INSTRUMENTEN DIE DE WETGEVER TER BESCHIKKING STELT OM DE JURIDISCHE EN FISCALE OVERDRACHT VAN UW FAMILIEBEDRIJF VEILIG TE STELLEN.

In het kader van de week van de overdracht van ondernemingen in Wallonië, georganiseerd door SOWALFIN, zal de heer Fatmir Stubla, in zijn hoedanigheid van expert in de overdracht van ondernemingen, deelnemen aan individuele gesprekken van 45-60 minuten om na te gaan welke instrumenten de wetgever ter beschikking stelt om de overdracht van uw familiebedrijf vanuit juridisch en fiscaal oogpunt veilig te stellen/te optimaliseren. Deze bijeenkomst is ook een gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan een fiscaal jurist gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten en om na te denken over de continuïteit van uw onderneming.
Voor meer informatie en inschrijving: klik hier.

21 september 2021

WEBINAR (LARCIER) - FISCALE RISICO'S BIJ PARTICULIERE VASTGOEDBELEGGINGEN: EEN UPDATE OVER HET NORMALE BEHEER VAN PARTICULIER VERMOGEN

In een webinar, georganiseerd op 21 september 2021 door uitgeverij Larcier, bespreekt Maître Fatmir Stubla kwesties met betrekking tot de belasting van particuliere vastgoedinvesteringen.
De belastingcontroles op (kleine en grote) particuliere timeshare-eigenaren zijn onlangs geïntensiveerd. Het hoofddoel van het webinar is de deelnemers in staat te stellen een specifiek leesrooster te krijgen van de fiscale risico's bij particuliere vastgoedinvesteringen om beter te kunnen :
Bepalen welke vastgoedtransacties deel uitmaken van of afwijken van het "normale beheer van een privé-vermogen";
Begrijpen welke belastingregelingen van toepassing zijn op meerwaarden op onroerend goed en/of huurinkomsten die al dan niet onder het "normale beheer van een privé-vermogen" vallen;
Anticiperen op, beheersen en afbakenen van deze fiscale risico's aan de hand van de belangrijkste criteria van de belastingdienst en recente jurisprudentie;
Afbakening van een complexe materie die al te vaak verkeerd wordt begrepen, een bron van talrijke geschillen en van aanzienlijke financiële belangen.
Voor meer informatie en registratie: klik hier.

22 april 2020

SEMINAR (UNIVERSITEIT VAN LUIK, HEC LIEGE), HET PUNT OVER HET NORMALE BEHEER VAN EEN PRIVÉ-LANDGOED

In het kader van de seminars georganiseerd door HEC Luik, Universiteit van Luik, zal de heer Fatmir Stubla, als advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, zijn expertise delen, met name op het gebied van vastgoedfiscaliteit.
Na de toepasselijke regels in herinnering te hebben gebracht, zal de studiebijeenkomst hoofdzakelijk tot doel hebben de huidige stand van de jurisprudentie te onderzoeken teneinde duidelijkheid te scheppen over het al dan niet belastbare karakter, en in voorkomend geval onder welke juridische kwalificatie, van de handelingen en de meerwaarden op roerende of onroerende goederen die de belastingplichtige, een natuurlijke persoon, zou willen verrichten. Daarin zullen kwesties worden behandeld als: - de huidige kenmerken van normaal beheer, - de "natuurlijke" samenhang van het privé-vermogen, - de heffingsgrondslag en het inkomstengenererende feit voor verschillende soorten inkomsten, de scheidslijn tussen incidentele activiteiten met winstoogmerk en beroepswerkzaamheden, enz.
24 maart 2020

WEBINAR OVER REACTIES EN AANPASSINGEN VAN HET BEDRIJFSLEVEN OP DE CORONAVIRUS-PANDEMIE

In een webinar georganiseerd door LEAD op 24 maart 2020 zal Fatmir Stubla, advocaat gespecialiseerd in fiscaliteit en vermogensbeheer, zijn visie geven op de maatregelen en aanpassingen die bedrijven moeten nemen in het licht van de coronavirus pandemie. Hij zal antwoord geven op de belangrijkste financiële en organisatorische vragen waarmee bedrijven te maken hebben/krijgen. Hij zal ook beschikbaar zijn om uw vragen te beantwoorden.

Volg de onderstaande link om dit webinar te bekijken: Klik hier

24 september 2019

SEMINAR OVER DE HERVORMING VAN HET VENNOOTSCHAPS- EN VERENIGINGSRECHT - EEN BLIK OP EEN NIEUW PARADIGMA

In het kader van een evenement georganiseerd door BNP PARIBAS FORTIS op 24 september 2019 in het Château de Jemeppe, zal de heer Fatmir Stubla, in zijn hoedanigheid van advocaat gespecialiseerd in fiscaliteit en vermogensbeheer, zijn expertise delen over de vele kwesties die ten grondslag liggen aan de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.
28 maart 2018

SEMINAR (UNIVERSITEIT VAN LUIK, HEC LIEGE), BELASTING VAN BELEGGINGSPRODUCTEN TOEGEPAST OP PORTEFEUILLECONSTRUCTIE

In het kader van de seminars georganiseerd door de HEC Luik, Universiteit van Luik, deelt de heer Fatmir Stubla, in zijn hoedanigheid van advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, zijn expertise in de fiscaliteit van beleggingsproducten toegepast op de opbouw van portefeuilles, over actuele fiscale kwesties met betrekking tot met name de belasting op effectenrekeningen, alsook de uitbreiding van het toepassingsgebied van ICBE's, en de reorganisatie en vereenvoudiging van de belastingregeling voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen.

22 oktober 2015

CONFERENTIE OVER DE RESERVE VAN LIQUIDATIE, CONSTITUTIE en VERDELING

In het kader van een evenement dat op 22 oktober 2015 in het Château de Deulin werd georganiseerd door de bankinstelling CBC, deelt de heer Fatmir Stubla, in zijn hoedanigheid van advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht, zijn expertise over de vele juridische en fiscale kwesties in verband met de vorming van een liquidatiereserve.